Algemeen

Middel proving Peter Chappell bekend

Categories: Algemeen

Verslag proving op seminar Peter Chappel en Harry v d Zee, 22 en 23 -03-2013

In de bijlage het uitgebreide verslag van de proving van wat het pc middel influenzinum bleek te zijn.

Kort samengevat valt op dat rust/vrede versus angst/paniek voorkomen op mind-nivo. Fysiek waren vooral de gehoorsymptomen opvallend.

De provingsymptomen zijn geordend door  Jolanda Grooters en Femke v Hof, beide tevens deelnemers van het seminar.

Website met info over ADHD

Categories: Algemeen

Collega Wilma van Etten droeg het volgende aan:

Een website met info over adhd. Van een betrokken moeder.

www.wateenverschil.info

 

 

 

 

 

 

Collega Wilma van Etten droeg het volgende aan:

Een website met info over adhd. Van een betrokken moeder.

www.wateenverschil.info

Site met info over ADHD

Collega Wilma van Etten droeg het volgende aan:

Een website met info over adhd. Van een betrokken moeder.

www.wateenverschil.info

Mindmap de kern van de casus

Tijdens het seminar kinderen met leer- en gedragsstoornisssen van Alex Leupen op 4 en 5 oktober 2013 maakte Alex op de flipover een aantal ‘Mindmaps’ van de casus. Met centraal het thema en daaromheen de rest van de belangrijke symptomen, kenmerken.

Zie hier een aantal mindmaps

IMG_5037 IMG_5039 IMG_5036

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zelf gebruik ik (FVR) daar het programma Mindmeister voor. Het is online, je kunt mindmaps delen, samen bewerken ed. heel handig.

Binnenkort komt er een mindmap met keynotes van Alex Leupen op onze site.

Uitleg hoe boek ik via de webshop

Categories: Algemeen

Boek nu vanaf de webshop

 

U kunt het door u gewenste seminar rechtstreeks boeken in onze webshop.

Ga boven in het menu naar Seminar boeken

 Menu_seminar_boeken

 

 

Kies het seminar dat u wenst

Onder de info kunt u aanvinken welke dagen u wilt, de teller verhogen van 0 naar 1, met een +

add to cart (voeg toe aan winkelwagen)

 

voorbeeld boeking seminar ticket

 

 

 

 

 

U kunt betalen met ideal, pay pal, eigen overmaking.

betaalwijze ideal pay pal overmaking 1

 

 

 

 

 

Als u problemen ontmoet, of geen bevestiging ontmoet: excuses voor de kinderziekte. Mail ons dan even op

nhnnseminars@gmail.com

Alex Leupen seminar ADHD ed 4 oktober boeiend

Image

Alex Leupen seminar ADHD. Klasse

Tijdens de eerste seminardag  behandelde Alex

Cases van kinderen met ADHD, ADD, Autisme

Hij illustreerde met casuistiek, noemde het belang van darmnosoden, waaronder Proteus . Hij ging in op de Lanthaniden.

Hij gaf de dd tussen Barium en Lanthaniden. Barium voelt zich uitgelachen als ie gepest wordt en kruipt in de schulp, lanthaniden kunnen ook zelf terug gaan pesten.

Moeiteloos leidde hij ons door groepen en stadia, legde verbanden en noemde keynotes.

 


 

Noodklok voor homeopathie in Belgie

Categories: Algemeen, Belgie, wetgeving

Alarmsituatie voor homeopaten in België

In België is door een Koninklijk Besluit (KB) van juli j.l. een zeer moeilijke situatie ontstaan voor de niet-arts homeopaten. Vanaf 1 januari 2014 mogen alleen arten, tandartsen en vroedvrouwen homeopathie beoefenen als aanvulling op hun reguliere beroep. Zij moeten minimaal 600 uur studie aan een Universiteit of Hogeschool verricht hebben en 200 uur stage hebben gelopen.

Door Anne Vervarcke

Het KB werkt delen van de in 1999 afgekondigde Wet Colla uit. Deze wet op de niet-conventionele geneeswijzen is in april 1999 afgekondigd maar is nooit volledig in werking getreden. De Wet Colla regelt de registratie van vier niet-conventionele genezers: osteopaten, chiropractors, acupuncturisten en homeopaten en de registratie van alle betrokken therapeuten.

Anne Vervarcke, die ook een open brief aan minister Onkelinx van Volksgezondheid schreef, reageerde als volgt voor Dynamis:

Het KB opent met de stelling dat de beoefening van homeopathie die door minister Colla in 1999 als niet-conventionele praktijk is erkend, aan banden gelegd moet worden om de patiënt te beschermen. De letterlijke tekst is als volgt:

“Een dergelijke regeling is absoluut noodzakelijk: Een aantal beroepsbeoefenaars zijn ernstig (lees: serieus, mvd) en beogen het welzijn van de patiënten, maar in sommige gevallen stellen we ook uitwassen vast, die zelfs de sektarische toer kunnen opgaan en het leven van de patiënten in gevaar brengen.”

De wettekst begint dus met een beledigende en leugenachtige suggestie. Stel dat er een aantal uitwassen zouden zijn (wat ik betwijfel want nergens wordt er ooit iemand met naam en toenaam aan de kaak gesteld), dan hebben die nog altijd niets met homeopathie te maken. Homeopaten aanwrijven dat zij ”sektarisme” bedrijven en “patiënten in levensgevaar brengen”, is  regelrechte smaad en eerroof en komt als een soort orgelpunt op de campagnes die de laatste jaren gevoerd werden om homeopathie in een slecht daglicht te stellen.

Wanneer een KB al bij het begin zo’n toon aanneemt, valt er niet veel goeds van het vervolg te verwachten.
Om de patiënt te beschermen (sic) mogen dus in het vervolg enkel artsen, tandartsen en vroedvrouwen nog homeopathie toepassen maar onder ‘bepaalde voorwaarden’ en dit is werkelijk sterk:

“De homeopaat zal de homeopathie enkel als aanvulling op zijn gezondheidszorgberoep en binnen de perken van zijn bevoegdheid mogen uitoefenen”. 

Dat zal als gevolg hebben dat niemand de titel van homeopaat afzonderlijk zal kunnen voeren: die titel zal dus altijd de titel van de basisopleiding van de beoefenaar aanvullen, zodat de patiënt duidelijk zal weten op welke beroepsbeoefenaar hij een beroep doet. Bijvoorbeeld: “tandarts-homeopaat” of “huisarts-homeopaat.“

Geen afzonderlijke homeopathie

Dit betekent dat er dus geen afzonderlijk beroep van homeopaat meer toegestaan is in België, maar enkel in de vorm van een soort bijklussen bij een ‘echt’ beroep. Een meer verdorven manier om de professionele homeopathie onderuit te halen, is haast niet te bedenken: al de mensen die voor homeopathie gekozen hebben als geneesmethode en die professioneel met hart en ziel zich levenslang blijven bijscholen en inzetten voor de patiënt, gaan er uit. De artsen die nu homeopathie toepassen zijn in de eerste plaats arts en moeten dus ook aan de voorwaarden van dat beroep voldoen. Het homeopathie diploma dat gevraagd wordt van de artsen aan een hogeschool of universiteit kan niet bekomen worden want die scholing is in België niet erkend. Artsen blijven verplicht om allopathische medicijnen te geven op basis van medische diagnoses, maar kunnen wel homeopathie geven op EBM basis…. Maar geen enkele is erkend.

Met andere woorden: aan de gestelde voorwaarden kunnen artsen niet voldoen als ze nog degelijke homeopathie willen toepassen. Misschien dat ze inderdaad wat homeopathische middelen mogen voorschrijven wanneer zij oordelen dat de patiënt geen ‘echte’ medicijnen nodig heeft.

Als de beloofde overgangsmaatregelen niet doorgaan, moeten wij onze praktijken sluiten op 1 januari 2014, en staan we zonder inkomen of financiële tegemoetkoming op straat. Als de overgangsmaatregelen wél toegepast worden, hebben we 5 jaar uitstel maar het resultaat is hetzelfde.

Deze draconische besluitvorming past in het kader van het afschaffen en verbieden van alles wat de gezondheid ten goede komt: osteopaten zijn de volgende aan de beurt in België en dan acupunctuur en naturopathie. En dan volgen de andere landen. De firma Heel heeft haar catalogus van 4000 middelen naar 400 teruggebracht (enkel de unitaire middelen die voor de samenstelling van complexen worden gebruikt, werden behouden). De Europese richtlijn Nr. 1924/2006voorziet in het verbieden van alle voedingssupplementen, aminozuren, vitaminen, plantenextracten en homeopathische middelen. Er zullen dan enkel nog chemische middelen bij de apotheek verkregen kunnen worden. Het is bijna niet te overzien wat dit voor de gezondheid van de bevolking betekent. Nu al zijn in Nederland de gezondheidsclaims van natuurlijke middelen verboden. Hoeveel dichter moet de strop nog om onze nek heen getrokken worden, vooraleer we reageren?

Walk

Ik ben alvast begonnen met mijn Walk for Homeopathy, omdat mijn boodschap is dat we allen iets kunnen en moeten doen. Om ons basisrecht op keuzevrijheid en zelfbeschikking over ons eigen lichaam en geest te behouden zullen we onze stem duidelijk moeten laten horen aan degenen die kennelijk andere plannen met ons hebben.

Mijn “Walk for Homeopathy” eindigt in Parijs op 15 oktober en de bedoeling is met een zo groot mogelijke mensenmassa op te staan en de kranten te halen. We hebben delegaties van verschillende landen die gaan komen. Alle informatie over de etappes, de overnachting, het vervoer zijn te vinden op de blog http://walkforhomeopathy.wordpress.com/en voor carpoolen en reserveringen kan men contact opnemen met Christel Lombaerts: christellombaerts@gmail.com

Zie ook mijn open brief aan minister Onkelinx

 

 

Test nieuw candidamiddel voor NHNN deelnemers

Tijdens de seminars kan aan  een beperkt aantal mensen een nieuw Candidamiddel  tegen kostprijs ter beschikking gesteld worden. Het is ontwikkeld door de Israelische homeopaat Danny Ron. Hij zet het met succes in bij rusteloze kinderen, kinderen met adhd, add, autisme ed. Het is zijn ervaring dat dit vaak wordt veroorzaakt door candida. Hij heeft een candidamix gemaakt van 89 verschillende Funghi en Candiadsoorten, plus een bacterie. Normaal kost dit, incl verzendkosten  88 euro. Het enige dat wij van u vragen is dat u na twee maanden een ingevuld evaluatieformulier terugstuurt.  U kunt een test aanvragen via een mail naar nhnnseminars@gmail.com. vermeld uw naam en adres. zet in de onderwerpregel aanvraag test candidamiddel.  De kosten zijn 50 ml voor € 25,-. Dit zijn de distributiekosten en kosten voor verwerking van de test.

 

Lees over de Candidamix in een artikel uit Similia Vakblad van Canadese homeopaten

NHNN korting op Jan Scholten Seminars

jan_scholtenDeelnemers van NHNN seminars krijgen een korting van 20 % op het seminar Plantensystematiek van Jan Scholten op 8,9 en 10 mei 2014.

Inhoud van het seminar: Vooral de Planten theorie, de classificatie van planten en het systemisch analyseren van casuistiek om tot een plant voorschrift te komen.
Er zullen ook enkele andere cases getoond worden.

Voor € 80,- per dag, ipv € 100  per dag. Boeking, betaling en administratie verloopt via NHNN. Meer hierover volgt op de NHNN site onder de kop aanbiedingen.

Het systeemdenken, zoals oa Jan Scholten dit ontwikkeld heeft mag nog meer onder de aandacht komen van de homeopaten. Om de kennisverspreiding hiervan te ondersteunen biedt NHNN u de kans tegen gereduceerd tarief zijn seminar te bezoeken.

Aanmelding en administratie verlopen via nhnn. U kunt u aanmelden via het contactformulier, ovv. Naam, adres, pc en plaats en, welke dagen u gaat, 8,9 en of 10 mei.

 

Michal Yakir komt naar NHNN november 2013

Categories: Algemeen, Seminar

Michal Yakir, de Israelische homeopate geeft voor de NHNN een seminar in Steenwijk op vrijdag 8 en zaterdag 9 november 2013!

Michal gaat vertellen over haar zeer boeiende plantensystematiek, ‘Wondrous order’ (wonderlijke orde). Haar boek “The table of plants – wondrous order” komt eind 2013 uit.

De planten-tabel heeft betrekking op de uitdagingen en obstakels die men tegenkomt op de ontwikkelingsreis vanaf de geboorte tot op hoge leeftijd. Planten zijn de bron van het vermogen van de natuur om zich te evolueren en te ontwikkelen, en als zodanig kan dit de menselijke ontwikkeling en voortgang helpen te beschrijven. 

De tabel-kolommen beschrijven de individuatie stadia, terwijl de rijen de niveaus van rijping weergeven. Dit zorgt voor fysiologische, emotionele, mentale en spirituele inhoud  bij elke familie van de planten, terwijl een enkele remedie alleen bepaalde variaties van de familie-thema’s beschrijft. De planten-tabel verklaart de kenmerken van groepen van planten, van kleine remedies en die van nieuwe remedies.

De planten-tabel zorgt voor meer begrip en daardoor zal de keuze voor een homeopatische remedie verhelderend werken. In het 2-daagse seminar wordt ingegaan op de diepere inhoud van de tabel en het leren van de fundamentele eigenschappen – en hoe deze te gebruiken in de dagelijkse praktijk.

Het belooft een zeer boeiend seminar te worden!

Seminar PC remedies goed bezocht

Categories: Algemeen

Het seminar van Peter Chappell en Harry v/d Zee belooft een prachtig seminar te worden. Peter is inmiddels gearriveerd in Holland en er zijn veel deelnemers. Inschrijven aan de zaal is nog mogelijk. Vrijdag 22 en zaterdag 23 maart van 10 – 17 u. Zondagochtend 24 maart is, ook in het Fletcherhotel Steenwijk, van 10- 13 u de presentatie van Peters Natural buddha programma. Dit is vrij toegankelijk.

© 2013 - NHNN.nl
Wordpress Themes
Scroll to Top