Archive for september, 2013

Noodklok voor homeopathie in Belgie

Categories: Algemeen, Belgie, wetgeving

Alarmsituatie voor homeopaten in België

In België is door een Koninklijk Besluit (KB) van juli j.l. een zeer moeilijke situatie ontstaan voor de niet-arts homeopaten. Vanaf 1 januari 2014 mogen alleen arten, tandartsen en vroedvrouwen homeopathie beoefenen als aanvulling op hun reguliere beroep. Zij moeten minimaal 600 uur studie aan een Universiteit of Hogeschool verricht hebben en 200 uur stage hebben gelopen.

Door Anne Vervarcke

Het KB werkt delen van de in 1999 afgekondigde Wet Colla uit. Deze wet op de niet-conventionele geneeswijzen is in april 1999 afgekondigd maar is nooit volledig in werking getreden. De Wet Colla regelt de registratie van vier niet-conventionele genezers: osteopaten, chiropractors, acupuncturisten en homeopaten en de registratie van alle betrokken therapeuten.

Anne Vervarcke, die ook een open brief aan minister Onkelinx van Volksgezondheid schreef, reageerde als volgt voor Dynamis:

Het KB opent met de stelling dat de beoefening van homeopathie die door minister Colla in 1999 als niet-conventionele praktijk is erkend, aan banden gelegd moet worden om de patiënt te beschermen. De letterlijke tekst is als volgt:

“Een dergelijke regeling is absoluut noodzakelijk: Een aantal beroepsbeoefenaars zijn ernstig (lees: serieus, mvd) en beogen het welzijn van de patiënten, maar in sommige gevallen stellen we ook uitwassen vast, die zelfs de sektarische toer kunnen opgaan en het leven van de patiënten in gevaar brengen.”

De wettekst begint dus met een beledigende en leugenachtige suggestie. Stel dat er een aantal uitwassen zouden zijn (wat ik betwijfel want nergens wordt er ooit iemand met naam en toenaam aan de kaak gesteld), dan hebben die nog altijd niets met homeopathie te maken. Homeopaten aanwrijven dat zij ”sektarisme” bedrijven en “patiënten in levensgevaar brengen”, is  regelrechte smaad en eerroof en komt als een soort orgelpunt op de campagnes die de laatste jaren gevoerd werden om homeopathie in een slecht daglicht te stellen.

Wanneer een KB al bij het begin zo’n toon aanneemt, valt er niet veel goeds van het vervolg te verwachten.
Om de patiënt te beschermen (sic) mogen dus in het vervolg enkel artsen, tandartsen en vroedvrouwen nog homeopathie toepassen maar onder ‘bepaalde voorwaarden’ en dit is werkelijk sterk:

“De homeopaat zal de homeopathie enkel als aanvulling op zijn gezondheidszorgberoep en binnen de perken van zijn bevoegdheid mogen uitoefenen”. 

Dat zal als gevolg hebben dat niemand de titel van homeopaat afzonderlijk zal kunnen voeren: die titel zal dus altijd de titel van de basisopleiding van de beoefenaar aanvullen, zodat de patiënt duidelijk zal weten op welke beroepsbeoefenaar hij een beroep doet. Bijvoorbeeld: “tandarts-homeopaat” of “huisarts-homeopaat.“

Geen afzonderlijke homeopathie

Dit betekent dat er dus geen afzonderlijk beroep van homeopaat meer toegestaan is in België, maar enkel in de vorm van een soort bijklussen bij een ‘echt’ beroep. Een meer verdorven manier om de professionele homeopathie onderuit te halen, is haast niet te bedenken: al de mensen die voor homeopathie gekozen hebben als geneesmethode en die professioneel met hart en ziel zich levenslang blijven bijscholen en inzetten voor de patiënt, gaan er uit. De artsen die nu homeopathie toepassen zijn in de eerste plaats arts en moeten dus ook aan de voorwaarden van dat beroep voldoen. Het homeopathie diploma dat gevraagd wordt van de artsen aan een hogeschool of universiteit kan niet bekomen worden want die scholing is in België niet erkend. Artsen blijven verplicht om allopathische medicijnen te geven op basis van medische diagnoses, maar kunnen wel homeopathie geven op EBM basis…. Maar geen enkele is erkend.

Met andere woorden: aan de gestelde voorwaarden kunnen artsen niet voldoen als ze nog degelijke homeopathie willen toepassen. Misschien dat ze inderdaad wat homeopathische middelen mogen voorschrijven wanneer zij oordelen dat de patiënt geen ‘echte’ medicijnen nodig heeft.

Als de beloofde overgangsmaatregelen niet doorgaan, moeten wij onze praktijken sluiten op 1 januari 2014, en staan we zonder inkomen of financiële tegemoetkoming op straat. Als de overgangsmaatregelen wél toegepast worden, hebben we 5 jaar uitstel maar het resultaat is hetzelfde.

Deze draconische besluitvorming past in het kader van het afschaffen en verbieden van alles wat de gezondheid ten goede komt: osteopaten zijn de volgende aan de beurt in België en dan acupunctuur en naturopathie. En dan volgen de andere landen. De firma Heel heeft haar catalogus van 4000 middelen naar 400 teruggebracht (enkel de unitaire middelen die voor de samenstelling van complexen worden gebruikt, werden behouden). De Europese richtlijn Nr. 1924/2006voorziet in het verbieden van alle voedingssupplementen, aminozuren, vitaminen, plantenextracten en homeopathische middelen. Er zullen dan enkel nog chemische middelen bij de apotheek verkregen kunnen worden. Het is bijna niet te overzien wat dit voor de gezondheid van de bevolking betekent. Nu al zijn in Nederland de gezondheidsclaims van natuurlijke middelen verboden. Hoeveel dichter moet de strop nog om onze nek heen getrokken worden, vooraleer we reageren?

Walk

Ik ben alvast begonnen met mijn Walk for Homeopathy, omdat mijn boodschap is dat we allen iets kunnen en moeten doen. Om ons basisrecht op keuzevrijheid en zelfbeschikking over ons eigen lichaam en geest te behouden zullen we onze stem duidelijk moeten laten horen aan degenen die kennelijk andere plannen met ons hebben.

Mijn “Walk for Homeopathy” eindigt in Parijs op 15 oktober en de bedoeling is met een zo groot mogelijke mensenmassa op te staan en de kranten te halen. We hebben delegaties van verschillende landen die gaan komen. Alle informatie over de etappes, de overnachting, het vervoer zijn te vinden op de blog http://walkforhomeopathy.wordpress.com/en voor carpoolen en reserveringen kan men contact opnemen met Christel Lombaerts: christellombaerts@gmail.com

Zie ook mijn open brief aan minister Onkelinx

 

 

Test nieuw candidamiddel voor NHNN deelnemers

Tijdens de seminars kan aan  een beperkt aantal mensen een nieuw Candidamiddel  tegen kostprijs ter beschikking gesteld worden. Het is ontwikkeld door de Israelische homeopaat Danny Ron. Hij zet het met succes in bij rusteloze kinderen, kinderen met adhd, add, autisme ed. Het is zijn ervaring dat dit vaak wordt veroorzaakt door candida. Hij heeft een candidamix gemaakt van 89 verschillende Funghi en Candiadsoorten, plus een bacterie. Normaal kost dit, incl verzendkosten  88 euro. Het enige dat wij van u vragen is dat u na twee maanden een ingevuld evaluatieformulier terugstuurt.  U kunt een test aanvragen via een mail naar nhnnseminars@gmail.com. vermeld uw naam en adres. zet in de onderwerpregel aanvraag test candidamiddel.  De kosten zijn 50 ml voor € 25,-. Dit zijn de distributiekosten en kosten voor verwerking van de test.

 

Lees over de Candidamix in een artikel uit Similia Vakblad van Canadese homeopaten

NHNN korting op Jan Scholten Seminars

jan_scholtenDeelnemers van NHNN seminars krijgen een korting van 20 % op het seminar Plantensystematiek van Jan Scholten op 8,9 en 10 mei 2014.

Inhoud van het seminar: Vooral de Planten theorie, de classificatie van planten en het systemisch analyseren van casuistiek om tot een plant voorschrift te komen.
Er zullen ook enkele andere cases getoond worden.

Voor € 80,- per dag, ipv € 100  per dag. Boeking, betaling en administratie verloopt via NHNN. Meer hierover volgt op de NHNN site onder de kop aanbiedingen.

Het systeemdenken, zoals oa Jan Scholten dit ontwikkeld heeft mag nog meer onder de aandacht komen van de homeopaten. Om de kennisverspreiding hiervan te ondersteunen biedt NHNN u de kans tegen gereduceerd tarief zijn seminar te bezoeken.

Aanmelding en administratie verlopen via nhnn. U kunt u aanmelden via het contactformulier, ovv. Naam, adres, pc en plaats en, welke dagen u gaat, 8,9 en of 10 mei.

 

Seminar Profylaxe Vanja Wierenga

Het seminar op 14 december 2013, over homeoprophylaxe (HP) volgens dr. Isaac Golden, is een uitgelezen kans om te leren hoe je zijn methode kunt toepassen in je praktijk. Met de informatie uit het seminar kun je ouders helpen een weloverwogen keuze te maken over wel of niet regulier vaccineren. Was het voorheen de keuze tussen óf wel óf niet vaccineren, met het HP programma is daar een mogelijkheid bij gekomen. Hiermee bied je ouders een keuzemogelijkheid waarbij je wel het immuunsysteem stimuleert, maar niet belast met de hulpstoffen zoals die gebruikt worden in reguliere vaccins. Ook hoef je hierbij niet te ‘ontstoren’ en kan het programma heel goed aangepast worden aan de individuele behoefte. Dit spreekt erg veel mensen aan en maakt om die reden de methode erg populair onder de groeiende groep kritische ouders. Onder leiding van klassiek homeopaat Vanja Wierenga (1973), die deze methode al meer dan 10 jaar succesvol toepast in haar praktijk en opgeleid is door dr. Isaac Golden, leer je hoe je deze methode verantwoord en veilig toe kunt passen. Tijdens het seminar kun je een homeoprophylaxe-kit (10 kinderziektes, 28 buisjes) kopen met een flinke korting, zodat je meteen aan de slag kunt in je praktijk.

 

Zie ook www.homstudy.net voor informatie over dr. Isaac Golden en zijn boek ¹.

Op www.cvkh.nl vind je informatie over Vanja Wierenga en haar praktijk.

© 2013 - NHNN.nl
Wordpress Themes
Scroll to Top